آستانه تحمل استرس و کنترل خشم

آستانه تحمل استرس و کنترل خشم

یکی از مشکلات عدیده افراد در برخورد با استرس ها بروز اضطراب است. تسلط بر اضطراب به صورت نمایشی یا آگاهانه از سوی منابع اثرگذار است. این عمل تکنیکی نمایشی است به منظور افزایش مهارت های فرد در مواجهه با استرس و موقعیت های پرفشار. بنا بر نظریات رویکرد روان شناسی معنوی بهره گیری از

متن کامل…

نمایان شدن زندگی در هنر معماری

نمایان شدن زندگی در هنر معماری

یکی از هنرمندان معاصر اتریشی ساکن در شهر «ویه نا» با نام «فردریک هاندرت واسر» (۱۹۲۸-۲۰۰۰) در طول عمر هنری خویش بر این موضوع متمرکز شده بود که چرا مردم بایستی در منازل خاکستری رنگ سر به فلک کشیده زندگی کنند و هیچ حقی برای تغییر دادن یا انتخاب فضای آن ندارند در حالیکه خواسته

متن کامل…

زیبایی شهر و تصویر آن در حافظه جمعی

زیبایی شهر و تصویر آن در حافظه جمعی

انسان موجودی خود آگاه، آزاد و آفریننده که همه خصوصیات دیگرش از اینها سرچشمه می گیرد در کنار دنیایی سرشار از عشق و زیبایی، تشنگی و مصائب زندگی می کند. پس در طول زمان حرکت می کند تا خود و جهان پیرامون را بشناسد و در نتیجه ارتباط برقرار می کند، دنیا را مخاطب قرار

متن کامل…