کدهای درآمدی تفصیلی شهرداری های کشور

کدهای درآمدی تفصیلی شهرداری های کشور

با توجه به وظایف شهرداری‌ها که در ماده ۵۵ قانون شهرداری به تفصیل آمده است باید گفت وجوهی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند برای تأمین مالی خدماتی است که قانون بر عهده آن‌ها واگذار کرده است. در عین حال جهات مشترکی بین مالیات و عوارض وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، مبنای عوارض و مالیات است. به‌طور کلی

متن کامل…

بررسی مفاهیم امور مالی و اعتبارات شهری

بررسی مفاهیم امور مالی و اعتبارات شهری

یکی از مسائل مهمی که عموم مهندسان معماری، شهرسازی و عمران با آن مواجه هستند شناخت مفاهیم مرتبط با امور مالی شهرداری ها است و از آنجا که بسیاری از طرح ها و پروژه های توسعه شهری در ارتباط مستقیم با این مفاهیم قرار دارند آشنایی نسبی با کلیدواژگان امور مالی (اعتبارات) ضروری به نظر

متن کامل…

بررسی منابع مالی شهرداری کلان شهرهای ایران

بررسی منابع مالی شهرداری کلان شهرهای ایران

درمقایسه ترکیب سهم درآمدهای عمومی شهرداری های هفت شهر دارای بیش از یک میایون نفر جمعیت در کشور ، مشاهده می شود که بیشترین میزان و درصد درآمد شهرداری ها از محل عوارض بر ساختمانها و اراضی است و کمترین میزان آن از محل پرداخت های وزارت کشور تأمین می شود . این در حالی

متن کامل…

تأمین منابع مالی مدیریت شهری در جهان

تأمین منابع مالی مدیریت شهری در جهان

به منظور آشنایی با چگونگی نحوه تأمین درآمد شهرداریهای کشورهای مختلف، تجارب چند کشور مهم جهان، از جمله توکیو و اوزاکا در ژاپن، لوس آنجلس و نیویورک در آمریکا، را مورد بررسی قرار می دهیم. توجه به تجارب کشورهای مختلف در کسب درآمد از طریق عوارض و مالیات مستدل و متعادل، یاری رسان مدیران در

متن کامل…

شهر شب: سرزندگی و فعالیتهای شبانه

شهر شب: سرزندگی و فعالیتهای شبانه

محدود بودن ساعات کاری موجب مشکلات فراوانی برای شهرها می شود که از آن جمله می توان به افزایش ترافیک  و شلوغ شدن اماکن عمومی مانند مراکز تفریحی و فروشگاه ها در ساعات مشخصی از شبانه روز اشاره نمود. در سالهای اخیر گرایش به فعالیت در ساعات غیرمعمول در شمار زیادی از شهرهای بزرگ جهان

متن کامل…

تحلیلی بر فروش تراکم در کلانشهرها

تحلیلی بر فروش تراکم در کلانشهرها

تراکم به عنوان نسبت ساختمان، فعالیت، جمعیت و زمین، معیاری است که نحوه و نوع رابطه بین چهار مؤلفه فوق را برقرار می‌کند و لذا در روال و روند رشد و توسعه شهری، هنگامی که توسعه افقی در شهرها مقدور نباشد با افزایش تراکم روبرو می‌شویم. تراکم‌های بالای ساختمانی، مسکونی و جمعیتی به خودی خود

متن کامل…

بررسی تبعات اجتماعی بلند مرتبه سازی

بررسی تبعات اجتماعی بلند مرتبه سازی

تاکنون تبعات ناهنجار و منفی اجتماعی، فرهنگی، روانی ساختمان های بلندمرتبه از سوی محققان مختلفی مورد بررسی و نقد واقع شده است. از آنجایی که در این میان تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و روانی ناشی از زیست و فعالیت در بلند مرتبه هایی همچون مجموعه های مسکونی حائز اهمیت زیادی می باشد و در محیط سکونت

متن کامل…

مروری بر دیدگاه های معاصر درباره تراکم

مروری بر دیدگاه های معاصر درباره تراکم

امروزه در بسیاری از کشورها نحوه استفاده از فضای شهری در قرن بیستم به شدت تغییرکرده است. در برخی از شهرها فضای مورد نیاز اتومبیل تقریبا یک سوم اراضی شهری ودر برخی از نمونه ها نظیر ناحیه مرکزی لوس آنجلس حتی تا دوسوم را به خود اختصاص می دهد. با این حال در شهرهای اروپایی

متن کامل…