امکان سنجی سایت سرافرازان 40

  • کارفرما: شهرداری مشهد (معاونت اقتصادی)
  • موقعیت: در مجاورت بلوار سرافرازان و نماز
  • مساحت: 1262 متر مربع
  • الگوی پیشنهادی:
  • کاربری: مسکونی، تجاری، فرهنگی و آموزشی
  • تراکم: 440 %
  • سطح اشغال: 60 درصد

امکان سنجی سایت سرافرازان 40 4

دیدگاه مسدود است.