پروژه تفکیک سایت زائرسرای ارزان قیمت

کارفرما: شهرداری مشهد
موقعیت: حاشیه بزرگراه بابا نظر، ابتدای بلوار مفتح
مساحت زمین:10000 متر مربع

-هدف از طراحی سایت مذکور تفکیک به 7 قطعه مساوی به منظور تامین زمین مورد نیاز برای احداث زائرسرای ارزان قیمت، به مساحت تقریبی 1000 مترمربع بوده است.

50 48 49

دیدگاه مسدود است.