اقدامات در دست انجام بهزیستی برای تامین مسکن جامعه هدف

اقدامات در دست انجام بهزیستی برای تامین مسکن جامعه هدف

به گزارش خبرنگار مهر در آستانه چهل و یکمین سالروز تاسیس سازمان بهزیستی کشور علی ربوبی رئیس دبیرخانه ستاد مسکن سازمان بهزیستی کشور در آئین واگذاری همزمان ۲۰۷۵ واحد مسکونی به افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش سازمان اقدامات این سازمان برای تامین مسکن جامعه هدف بهزیستی را تشریح…

متن کامل…

واگذاری بیش از ۴۷ هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی در سه سال

واگذاری بیش از ۴۷ هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی در سه سال

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین واگذاری همزمان ۲۰۷۵ واحد مسکونی به افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور گفت: مقام معظم رهبری عبارتی را فرمودند مبنی بر اینکه مسئول حقیقی کمک به معلولان فقط سازمان بهزیستی نیست؛ بلکه همه…

متن کامل…

از ابتدای تاسیس سازمان بهزیستی ۱۴۲هزار واحد مسکونی واگذار شده است

واگذاری بیش از ۴۷ هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی در سه سال

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین واگذاری همزمان ۲۰۷۵ واحد مسکونی به افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور گفت: مقام معظم رهبری عبارتی را فرمودند مبنی بر اینکه مسئول حقیقی کمک به معلولان فقط سازمان بهزیستی نیست؛ بلکه همه…

متن کامل…

وعده رئیسی برای ساخت مسکن نیاز به تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارد

وعده رئیسی برای ساخت مسکن نیاز به تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارد

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یک ماه پیش طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی کمیسیون عمران به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد، گفت: برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق وعده‌های رئیس جمهور منتخب در زمینه ساخت مسکن باید وزارتخانه مستقل…

متن کامل…