نمایان شدن زندگی در هنر معماری

نمایان شدن زندگی در هنر معماری

یکی از هنرمندان معاصر اتریشی ساکن در شهر «ویه نا» با نام «فردریک هاندرت واسر» (1928-2000) در طول عمر هنری خویش بر این موضوع متمرکز شده بود که چرا مردم بایستی در منازل خاکستری رنگ سر به فلک کشیده زندگی کنند و هیچ حقی برای تغییر دادن یا انتخاب فضای آن ندارند در حالیکه خواسته

متن کامل…