مطالعات امكان سنجی طرحهای گردشگری

مطالعات امكان سنجی طرحهای گردشگری

آمار می گوید روزانه حداقل ۵ میلیون مسافر در سراسر جهان پرواز می كنند و به دنبال بازارها و فرصت های تجاری تازه می گردند. شركت ها و سازمان های گسترده و بی شماری با هزاران هزار پرسنل متخصص، دست اندر كار صنعت توریسم اند و هر روز چرخه های تازه ای برساز و كار

متن کامل…