تاثیر گذاری فرم و حجم ساختمان بر جریان هوا

تاثیر گذاری فرم و حجم ساختمان بر جریان هوا

باد حرکت افقی هواست که باعث برقراری تعادل بین نقاط با فشارهای جوی متفاوت می گردد باد در ارتفاعات پایین تلاطم و آشفتگی زیادی دارد . تغییر عمودی سرعت متوسط و ساختار توربولانس (تغییرات سرعت) نتیجه روابط پیچیده ای مانند لایه بندی دما در ارتفاعات پایین ، توربولانس حرارتی ، و ماهیت ناهمواریها با کیفیت

متن کامل…