بررسی مفهوم اندازه شهر

بررسی مفهوم اندازه شهر

اندازه شهر همچون خود شهر و شاید پیش از آن ، تعریف روشن و شفافی ندارد. عوامل متعددی در اندازه یک شهر موثرند که توصیف آن ها و نقشی که هر کدام به عهده دارد به تعریف اندازه شهر کمک می کند. این عوامل به طور خلاصه عبارتند از: تعداد جمعیت توان اقتصادی شهر (

متن کامل…