جریان یافتن موسیقی در فضای اجتماعی

جریان یافتن موسیقی در فضای اجتماعی

موسیقی از لحاظ سبک و شکل در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است – مانند رنسانس، باروک، روکوکو، کلاسیک و رمانتیک – که اهمیت بسیاری برای آهنگسازان دارد؛ و با تغییرات مشابهی در هنرهای دیگر قرین بوده است. موسیقی تصویرهای «چشمی» یا «دیداری» از دنیای خارج فراهم نمی آورد. بلکه تصویرهایی «صوتی» از دنیای خارج می

متن کامل…