جریان یافتن موسیقی در فضای اجتماعی

جریان یافتن موسیقی در فضای اجتماعی

موسیقی از لحاظ سبک و شکل در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است – مانند رنسانس، باروک، روکوکو، کلاسیک و رمانتیک – که اهمیت بسیاری برای آهنگسازان دارد؛ و با تغییرات مشابهی در هنرهای دیگر قرین بوده است. موسیقی تصویرهای «چشمی» یا «دیداری» از دنیای خارج فراهم نمی آورد. بلکه تصویرهایی «صوتی» از دنیای خارج می

متن کامل…

بررسی معماری تالار كنسرت هوخشوله برلین

بررسی معماری تالار كنسرت هوخشوله برلین

 كیفیت‌ آكوستیك‌ تالار بر هربرنامه‌ای‌ كه‌ در آن‌ اجرا می‌شود تاثیر گذار است‌. با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ هر گونه‌ تغییر و تعدیل‌ اساسی‌ و كلی‌ در آكوستیك‌ تالار پس‌ ازاجرا عملی‌ نیست‌، لذا طراح‌ بایستی‌ درعمل‌، مسئله‌ آكوستیك‌ تالار را در زمان‌ طراحی‌ مد نظر داشته‌ باشد. در طراحی‌ تالار جدای‌ از مسائل‌ آكوستیكی‌

متن کامل…