تحلیل فضایی میدان التحریر – قاهره

تحلیل فضایی میدان التحریر – قاهره

میدان التحریر یا آزادی در مجاورت منطقه تجاری-مسکونی پر رونق شهر قاهره و نزدیک به رود نیل واقع شده است. این میدان همانند میدان ها و خیابان های پاریس، میدان بزرگی در محاصره بیلبوردهای تبلیغاتی است. همچنین بسیاری از سازمان ها و نهادهای فرهنگی و اقتصادی مصر نیز در همین محدوده جای گرفته اند که

متن کامل…