خواص صوت‌ و رابطه آن با معماری

خواص صوت‌ و رابطه آن با معماری

میان هنرهای هفتگانه همواره رابطه ای نزدیک وجود داشته است، چنانکه موسیقیدانان علاقمند به نقاشی و طراحی مجسمه سازی و معماری در طول تاریخ کم نبوده اند. مشاهیری همچون لئوناردوداوینچی از جمله هنرمندانی بودند که علاوه بر آگاهی و مهارت بسیار در حوزه هنر از سایر علوم نیز سررشته داشته اند. امروزه فن و هنر

متن کامل…

جریان یافتن موسیقی در فضای اجتماعی

جریان یافتن موسیقی در فضای اجتماعی

موسیقی از لحاظ سبک و شکل در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است – مانند رنسانس، باروک، روکوکو، کلاسیک و رمانتیک – که اهمیت بسیاری برای آهنگسازان دارد؛ و با تغییرات مشابهی در هنرهای دیگر قرین بوده است. موسیقی تصویرهای «چشمی» یا «دیداری» از دنیای خارج فراهم نمی آورد. بلکه تصویرهایی «صوتی» از دنیای خارج می

متن کامل…

بررسی معماری تالار كنسرت هوخشوله برلین

بررسی معماری تالار كنسرت هوخشوله برلین

 كیفیت‌ آكوستیك‌ تالار بر هربرنامه‌ای‌ كه‌ در آن‌ اجرا می‌شود تاثیر گذار است‌. با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ هر گونه‌ تغییر و تعدیل‌ اساسی‌ و كلی‌ در آكوستیك‌ تالار پس‌ ازاجرا عملی‌ نیست‌، لذا طراح‌ بایستی‌ درعمل‌، مسئله‌ آكوستیك‌ تالار را در زمان‌ طراحی‌ مد نظر داشته‌ باشد. در طراحی‌ تالار جدای‌ از مسائل‌ آكوستیكی‌

متن کامل…

بررسی ارتباط فضای معماری و موسیقی

بررسی ارتباط فضای معماری و موسیقی

فضا، هم‌ به‌ جایگاه‌ و مكان‌، و هم‌ به‌ محیطی‌ عاطفی‌ و روحی‌، و هم‌ به‌ اتمسفر Atmosphere یا جو، و یا جایگاه‌ اثیری‌ اطلاق‌ می‌گردد. در تمام‌ هنرها ایجاد نوعی‌ فضای‌ عاطفی‌ و روحی‌، یكی‌ از هدف‌های‌ آفرینندگان‌ هنرمند است‌ . در هنر معماری‌، فضا، منزلتی‌ خاص‌ دارد. معمار نیز چون‌ دیگر آفرینندگان‌ هنر، قادر

متن کامل…