اهمیت و جایگاه پایداری در توسعه شهری

اهمیت و جایگاه پایداری در توسعه شهری

توسعه سریع شهری در چند دهه اخیر، زندگی بشر را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. امروزه شهرها عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار می‌روند و در واقع پایداری شهری با پایداری جهانی مفهومی واحد دارند. پایداری می‌تواند معانی بسیاری را در بر داشته باشد که از یک هدف اکولوژیک

متن کامل…

رفاه مادی و توان مغز در تصمیم گیری

رفاه مادی و توان مغز در تصمیم گیری

نتایج یک تحقیق بین المللی حاکی از آن است که فقر و همه پیامدهای ناشی از آن در ارتباط تنگاتنگ با توان و انرژی ذهنی افراد قرار دارد به طوری که قدرت تصمیم گیری افراد در جنبه های گوناگون زندگی را به شدت کاهش می دهد. پژوهشگران دریافته اند که فشارهای روحی و روانی ١٣ درصد

متن کامل…

آموزه هایی از معماری مسجد

آموزه هایی از معماری مسجد

اگر معماری را تلاشی در جهت ایجاد موجودیتی فضایی متناسب با نیازهای انسان بدانیم، دو چیز لازم برای رسیدن به این تعریف عبارتند از: شناخت به کارگیرنده فضا و ایجاد قدرت حس فضا توسط معمار.  در نتیجه این دو عامل است که موفقیت هنرمند معمار در رساندن مفهوم بیان انتزاعی به دست خواهد آمد. مسجد

متن کامل…

جستاری بر سلسله مراتب فضاهای معماری

جستاری بر سلسله مراتب فضاهای معماری

در معماری و طراحی شهری فضا از نظر سلسله مراتب دسترسی و حس مالکیت یا تعلق به انواع گوناگون دسته بندی می شود که رایج ترین آن در قالب سه دسته زیر می باشد: فضای باز = فضای عمومی فضای نیمه باز = فضای نیمه عمومی و نیمه خصوصی فضای بسته = فضای خصوصی  الف)

متن کامل…

ضرورت کاهش استرس در زندگی شهری

ضرورت کاهش استرس در زندگی شهری

استرس یکی از بزرگ­ترین چالش­های پیش روی جوامع قرن بیست و یکم است. تمدن با گشودن فرصت­های بی­انتهایی برای دستیابی به اطلاعات گوناگون و پیشرفت، انتخاب­های متعددی را پیش روی افراد قرار داده و این بمباران اطلاعاتی با خود فشار روانی بسیاری را نیز همراه می­آورد. پژوهش­های متعددی نشان داده­اند که قرار گرفتن در معرض

متن کامل…

چگونه مغز ما به عنوان دستگاه GPS کار می‌کند؟

چگونه مغز ما به عنوان دستگاه GPS کار می‌کند؟

همه ما این تجربه را داشته‌ایم که ندانیم کجا هستیم. سرگردان بودن احساس مطبوعی نیست و حتی می‌تواند ترسناک باشد، اما خوشبختانه این احساس برای اکثر ما یکحالت موقتی است. مغز برای جهت‌دهی مجدد ما، برای به حداقل رساندن حالت سرگردانی و برای هدایت کردن ما به سوی جهت صحیح، ترفندهایی را به کار می‌برد.

متن کامل…

حریم شخصی و طراحی فضاهای شهری

حریم شخصی و طراحی فضاهای شهری

محیط یکی از عوامل موثر بر شکل رفتار و عکس العمل های انسان است. برای نشان دادن تاثیر شرایط محیطی بر انسان به اختلالات رفتاری افراد و گروه هایی اشاره می شود که در شهرهای پرجمعیت سکونت دارند و از نظر سازگاری با شرایط محیط، به ویژه محیط انسان ساخت با مشکلات و چالش های

متن کامل…

ریشه یابی تفکر آرمانشهر در ایران معاصر

ریشه یابی تفکر آرمانشهر در ایران معاصر

یکی از آرزوهای دیرینه بشر، دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی و کامیابی قرین سازد. «اندیشه آرمانشهری» آن بخش از اندیشه است که در طول تاریخ راه های تحقق این آرزو را در قالب انتزاعی بیان کرده است. در تاریخ اندیشه سیاسی و فلسفه غربی، افلاطون بنیانگذار

متن کامل…