سند ارتقای بهره‌وری در بخش حمل و نقل ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه مربوط به سند ارتقای بهره وری در بخش حمل و نقل را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ تیر ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص استقرار چرخه بهره وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری و در راستای تحقق اهداف مندرج در این قانون، اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانه‌های متولی (۹) بخش اقتصادی از جمله بخش حمل و نقل را به تصویب رساند.

بخش حمل و نقل به عنوان یکی از بخش‌های نه گانه اقتصادی است که شاخص‌های رشد ارزش افزوده، رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) آن طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۸,۳، ۲.۱ و ۶.۲ درصد هدفگذاری شده است.

عملکرد این بخش در رشد ارزش افزوده، رشد بهره وری کل عوامل و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۴,۶، ۳ و ۱.۵ درصد گزارش شده است.

به موجب مصوبه دولت، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت خدمات هوایی پیام، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) موظفند گزارش پیشرفت اقدامات مندرج در این سند را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.