بیمه ۱.۱ میلیون فعال ناوگان حمل ونقل در کشور

رضا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیمه تکمیلی رانندگان اظهار داشت: طی سه سال گذشته نسبت به بیمه تکمیلی و عمر رانندگان دارای کارت هوشمند و همسر و فرزندانشان اقدام کردیم.

وی افزود: در مردادماه امسال مدت بیمه به پایان می‌رسد و با انجام مناقصه نسبت به تمدید قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان اقدام می‌کنند و در سال جاری نیز این طرح اجرا می‌شود.

وی با اظهار اینکه این بیمه امسال با افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی ادامه می‌یابد، گفت: تاکنون یک میلیون و ۱۲۰ هزار راننده و اعضای خانواده آنها از مزایای بیمه‌ای بهره مند شدند و در سال جاری رانندگان جدید نیز بیمه خواهند شد.

رستمی با اشاره به فرسودگی ناوگان حمل ونقل در کشور، نوسازی این ناوگان را الزامی دانست و گفت: ۴۵۰ هزار ناوگان فعال در سراسر کشور وجود دارد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.