اقدامات در دست انجام بهزیستی برای تامین مسکن جامعه هدف

به گزارش خبرنگار مهر در آستانه چهل و یکمین سالروز تاسیس سازمان بهزیستی کشور علی ربوبی رئیس دبیرخانه ستاد مسکن سازمان بهزیستی کشور در آئین واگذاری همزمان ۲۰۷۵ واحد مسکونی به افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش سازمان اقدامات این سازمان برای تامین مسکن جامعه هدف بهزیستی را تشریح کرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه های سازمان در سال های اخیر توانمند سازی جمعیت هدف بوده است و برای رسید به این مهم برنامه های مختلفی انجام شده که یکی از آنها کمک به تامین مسکن خانوارهای تحت پوشش بوده است.

وی ادامه داد: برنامه کمک به تامین مسکن در قالب ۷ طرح ساری و جاری است.

تکمیل می شود….

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.