از ابتدای تاسیس سازمان بهزیستی ۱۴۲هزار واحد مسکونی واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین واگذاری همزمان ۲۰۷۵ واحد مسکونی به افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور گفت: مقام معظم رهبری عبارتی را فرمودند مبنی بر اینکه مسئول حقیقی کمک به معلولان فقط سازمان بهزیستی نیست؛ بلکه همه مردم، بخش های دولتی و غیرولتی و سازمان های انقلابی هستند. هر چه ممکن است در سطح کشور باید خدمات مربوط به بهزیستی را گسترش داد و از نیروی مردم برای گسترش خدمات حداکثر استفاده را کرد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات اصلی سازمان بهزیستی در قبال جامعه هدف خودش توانمند سازی جامعه هدف است که بحث اشتغال و مسکن از مهمترین آنهاستن. نهضت ایجاد مسکن و احداث مسکن برای جامعه هدف سازمان بهزیستی یکی از مبارک ترین فعالیت های سازمان است که با کمک دستگاه های مختلف در سطح کشور عملی شده است وگرنه بودجه سازمان برای احداث مسکن آنقدر کم و ناچیز است که امکان کارهای بزرگ در این حوزه برای جامعه هدف را محدود می کند.

قبادی دانا بیان کرد: کل بودجه مسکن سازمان ۶۵ میلیارد تومان است که با قیمت های امروز در مسکن در شهرها و روستاها تعداد محدودی مسکن را می شود با این بودجه ساخت و احداث کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: از ابتدای تاسیس سازمان بهزیستی تا کنون ۱۴۲ هزار واحد مسکونی تسهیل گری شده و در اختیار گروه های هدف قرار گرفته که گروه های هدف ما معلولان سرپرست خانوار، خانوارهای دارای دو عضو معلول، زنان سرپرست خانوار، فرزندان مستقل شده و بهبود یافته گان از بیماری اعتیاد است.

تکمیل می شود….

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.