ضرورت پیگیری جدی مدیران برای تصویب الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست پیش از ظهر یک شنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان قم طی سخنانی با بیان اینکه بحث الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری به شهرک پردیسان برای ساخت مسکن جوانان قمی از اهمیت ویژه برخوردار است، گفت: این اراضی برای قم و شهرداری یک آورده بسیار خوب دارند.

استاندار قم با اشاره به تأسیس دو شهرستان جدید برای استان قم افزود: الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری نیز در راستای توسعه شهر قم نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به قول مساعد وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تصویب الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصریح کرد: دستگاه‌های استانی موظف به پیگیری جدی در بدنه وزارتخانه برای انجام امور اداری مرتبط با این اراضی در اسرع وقت هستند.

بهرام سرمست با اشاره به بحث اراضی ۶۳ هکتاری شهرک قدس گفت: بر اساس ماده ۲۲ و ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری، بایستی زیرساخت‌های این اراضی با جدیت پیگیری شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.