بدون مردم نمی‌توان به جنگ حاشیه نشینی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهدی مسکنی، فعال جهادی در یادداشتی آورده است: «این روزها که حال و هوای کشور بیشتر به سمت سیاست و سیاست ورزی در پیش است دو رویداد مهم انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری در حال اتفاق است و توجه به مردم بیشتر شده است و تمامی کاندیداها با رویکرد مردم داری و مردم یاری برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند.
ارکان حکمرانی شامل سیاست گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل گری و اقدام یا عملیات است که در خیلی از کشورهای پیشرفته تا لایه سیاست‌گذاری مردم درگیر شده‌اند اما در کشور عزیزمان ایران با اینکه انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران توسط مردان و برای مردم اتفاق افتاد مردم در لایه‌های ذکر شده بالا حذف شدند.

بیشترین سطح دموکراسی و تصمیم‌گیری در لایه سیاستگذاری نظیر انتخابات‌های ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی و شهر در ایران برگزار می‌شود اما کمتر از مردم در لایحه‌های تنظیم گری، تسهیل گری و اقدام بازی گرفته شده است و امروز شاهد آن هستیم که در میدان عمل در موضوع آسیب‌های اجتماعی و فقر مردم در خیلی از تصمیمات و سیاست گذاری ها کمرنگ و نادیده گرفته می‌شوند و اگر نبود تدابیر مقام معظم رهبری در ابلاغ بیانیه گام دوم حمایت از حلقه‌های میانی و اعلام آتش به اختیار به فعالان اجتماعی و مردمی؛ امروز در بن‌بستی جدی در حوزه مشارکت‌های مردمی قرار گرفته بودیم که این روزها به ریل‌گذاری مردم در اداره دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد توسط مردم و ابزار اجرایی شدن آن فکر کنیم.

واقعاً چگونه می‌شود بدون مردم به جنگ حاشیه‌نشینی، مشکلات چهار میلیون زن سرپرست خانوار، ۳ تا ۷ میلیون کودک کار، ۴ و بین ۴ تا ۵ میلیون معتاد در ۲۰۲۰ محل کشور رفت؟ باید مردم را برای نجات مردم بسیج کرد.»

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.