بازدهی اوراق تسهیلات مسکن در سال گذشته چه قدر بود؟

بازدهی اوراق تسهیلات مسکن در سال گذشته چه قدر بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در اوایل سال گذشته و همزمان با رشد سریع بازار سرمایه، به شدت رشد کرد؛ اما در ادامه سال و پس از آنکه بازار سرمایه در اواخر تیرماه سال گذشته، نزولی شد، این بازار مسکن بود که محل ورود…

متن کامل…