شهر ۱۰۰۰۰ پله‌ای

به گزارش خبرنگار مهر، ۸۰ کوچه راه پله‌ای با بیش از هشت هزار و ۱۱۲ پله در معابر عمومی وجود دارد که از ۳۰ تا ۵۰۰ پله در هر کوچه شمارش شده است و چنانچه دقیق‌تر بررسی شود، شاید این شهر قریب به ۱۰ هزار پله دارد که این تعداد پله با آمار جمعیت شهر تطبیق شده و به ازای هر شهروند یک پله وجود دارد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.