ایجاد شبکه ارتباطی مدیران ساختمان‌های مسکونی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه یادگیری برای مدیران ساختمان‌های مسکونی پایتخت در قالب کمپین «همسایه هم» به منظور آموزش چگونگی ارائه خدمات مناسب به ساکنان واحدهای آپارتمانی ایجاد شد.

این شبکه ارتباطی با توجه به شرایط شیوع کرونا و عدم امکان ارائه آموزش حضوری، بستر مناسبی برای ارائه آموزش‌های مرتبط خواهد بود که محتوای آموزشی تهیه و برای تمامی مدیران مناطق ۲۲ گانه به صورت محله به محله در حال ارسال است.

ایجاد شبکه‌ها در فضای امروز یک ضرورت است و می‌تواند به حل مشکلاتی که در ساختمان‌ها وجود دارد، بسیار کمک کننده باشد. الگوهای انسجام اجتماعی که از قبل وجود داشته باید تقویت شود و همراه با مدل‌ها و الگوهای جدید و مدرن شود.

عموماً برای ایجاد اعتماد، پیوند دادن آدم‌ها در کنار یکدیگر و اشتراک گذاشتن مسائل باعث می‌شود که افراد به یکدیگر و نهادهای سیاست گذار بیشتر اعتماد کنند.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.