نظارت بر انتخابات و عملکرد تعاونی‌ها باید در زنجان تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال محمدی ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای تعاونی‌ها با بیان اینکه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نقش بسیار بسزایی دارند، گفت: تعاونی‌ها در روزهای دشوار اقتصادی بهترین محل برای توزیع اقلام هستند.

وی اظهار کرد: اگر فروشندگی تعاونی‌ها قدرتمند باشد در شرایط فعلی می‌توان توزیع اقلام غذایی و نهاده‌های دامی را با اعتماد به آنها سپرد ولی باید مدیریت لازم را مد نظر قرار دهند.

رئیس شورای استان زنجان با بیان اینکه باید نظارت بر انتخابات و عملکرد تعاونی‌ها تشدید شود، گفت: سوء مدیریت‌ها در مجامع و انتخابات آن علت اصلی تضعیف تعاونی‌ها است.

محمدی به بلا تکلیفی برخی از تعاونی‌ها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بسیاری از ساختمان‌های بلا استفاده تعاونی‌ها موانع ترافیکی ایجاد کردند و مانع اجرای طرح‌های هادی هستند.

در ادامه این جلسه نایب رئیس شورای استان زنجان نیز بر لزوم تقویت مجامع و هیات مدیرهای تعاونی‌های روستایی تاکید کرد و گفت: شوراها امادگی همکاری در این راستا را دارند.

فرامرز لو ابراز داشت: وظیفه اداره کل تعاون نظارت، هدایت و حمایت از تعاونی‌های روستایی است اما متاسفانه دخالت را جایگزین آن کرده است.‌

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.