بازدید استاندار کرمان از حاشیه شهر

استاندار کرمان به همراه جمعی از مسئولین از حاشیه شهر کرمان بازدید کردند.

علی زینی‌وند استاندار کرمان با همراهی رئیس کل دادگستری استان، معاونان سیاسی و عمرانی استانداری، فرماندار و شهردار کرمان و تعدادی از مدیران از محدوده سکونتگاه غیررسمی شهید صیاد شیرازی در مجاورت منطقه شرف‌آباد کرمان بازدید کرد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.