طرح جامع اصفهان با رویکردی حکمروایی شهری و محلی بازنگری می‌شود

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم (اصفهان)؛ جلسه گروه کاری تلفیق زیربنایی و شهرسازی استان اصفهان صبح امروز با حضور علیرضا قاری‌قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و دیگر اعضا در محل سالن اجتماعات استانداری، برگزار شد و مرحله اول طرح جامع اصفهان با رویکرد نوین به عنوان اولین پایلوت کشوری مطرح و به اجماع رسید.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در این باره اظهار کرد: در این جلسه جهت ورود به مرحله دوم طرح جامع اصفهان، پس از ارائه گزارشات مفصل و تبیین ویژگیها و مراحل انجام کار بررسی‌های لازم به عمل آمد و  مقرر شد نتایج حاصل از گزارش تشخیص تایید شده در شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان که توسط اعضای گروه کاری مورد اجماع قرار گرفته به عنوان ورودی مرحله دوم مد نظر قرار داده شود.  

وی با بیان اینکه این برنامه از دو مرحله تشکیل شده است تشریح کرد؛ در مرحله اول مسائل و مشکلات شهر شناسایی شده و در مرحله دوم پس از تنظیم دستور کار، طرح و برنامه‌های پیشنهادی تجویز می شود و به عنوان بهترین برنامه جامع شهر اصفهان و با رویکردهای “نوین، مشارکتی و مساله محور” در دستور کار اقدامات اجرایی جهت توسعه کلانشهر اصفهان مد نظر قرار می‌گیرد.   

قاری‌قرآن با اشاره به اینکه طرح های جامع اساساً کالاهایی عمومی هستند اذعان داشت؛ نمی‌توان کسی را از منافع این طرح ها محروم نمود و از طرفی استفاده یک شهروند مانع استفاده دیگر شهروندان از آن‌ها نمی‌شود.  

وی بیان داشت: در رویکردهای جاری و متعارف، طرح‌های جامع توسط دولت مرکزی و بدون توجه به معیارهای کالای عمومی و بسترهای نهادی و حکمروایی، تهیه می شوندو به همین دلیل شاهد طرح‌هایی هستیم که جامعه محلی و شهروندان هیچ حس تعلقی به احکام و محتوای آن‌ها ندارند و همواره به دنبال نادیده گرفتن آن‌ها هستند چراکه خارج از اطلاع و اختیارشان تهیه‌شده‌اند.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: در بازنگری طرح جامع اصفهان بنا به‌ضرورت مطرح‌شده همچنین به پشتوانه حمایت دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آمادگی نسبی شهر اصفهان ازنظر وجود زیرساخت‌های نهادی، تهیه طرح جامع شهر با رویکرد نوین و بر اساس معیارهایی حکمروایی خوب و استیفای حقوق شهروندی موردتوجه قرار گرفت. لذا برای اولین بار در تولید برنامه، حکمروایی شهری و محلی جایگزین حکمرانی و نگاه از بالا به پایین شده است.    

وی خاطرنشان کرد: در این شیوه، نظر ساکنان شهر که بنا به قانون در تعیین سرنوشت خود از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی برخوردار هستند دیده شده‌ است.  

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.