تصویب افزایش۲ برابری سقف تسهیلات مشارکت مدنی بافت فرسوده در کمیسیون اقتصادی دولت/ اخذ تصمیم نهایی در هیات وزیران

امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهندسان مشاور شارآبادبوم با بيان اين مطلب، اظهار داشت: پيشنهاد اين وزارتخانه برای اصلاح ميزان سقف تسهيلات مشاركت مدنی دوره ساخت و وديعه اسكان موقت در اراضی مشمول ماده (۱۷) آيين‌نامه اجرايی برنامه ملی بازآفرينی شهری پايدار در جلسه مورخ ۲۰ بهمن امسال در كميسيون اقتصادی هيأت دولت تصويب شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس اين پیشنهاد و در صورت تایید نهایی دولت سقف تسهيلات مشاركت مدنی دوره ساخت در كلان‌شهرها از رقم ۵۰۰ ميليون ريال به رقم ۱۲۰۰میلیون ريال و وديعه اسكان موقت در اراضی مشمول در كلان‌شهرها از ۲۰۰ ميليون ريال به ۴۰۰ ميليون ريال افزايش پیدا می‌کند.

به گفته غفاری، برای ساير شهرها نيز سقف تسهيلات مشاركت مدنی دوره ساخت به رقم ۸۰۰ ميليون ريال و وديعه اسكان موقت در اراضی مشمول به ۳۰۰ ميليون ريال افزايش يافت.

وی با اشاره به اينكه يكی از نقاط اصلی هدف شركت بازآفرينی شهری در نوسازی بافت‌های ميانی و سكونتگاه‌های غيررسمی مناطق كمتر برخوردار مرزی است، توضیح داد: بر اساس اين مصوبه وزارت راه و شهرسازی مجاز شد نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت به متقاضيان نوسازی در مناطق مذكور با كارمزد حداقل ۴ درصد از طريق انعقاد عامليت با بانك‌ها و مؤسسات عامل دارای مجوز از بانك مركزی اقدام کند.

غفاری تصریح کرد: اجرایی شدن این تصمیم منوط به تصویب نهایی هیأت وزیران است.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.