بی توجهی به شایسته سالاری آفت بزرگی است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، محمد اسلامی در آستانه سی وهشتمین سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل گزینش با دبیر و اعضای هیأت مرکزی گزینش به همراه مدیر کل و معاون هیأت مرکزی گزینش دیدار کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این دیدار با تأکید بر لزوم شایسه سالاری اظهار داشت: محیط بسته و تنگ شده برای افراد شایسته و فراخ شده برای افراد ناشایست که این وضعیت باید بازنگری شود.

وی افزود: در گزینش ریزش و رویش دقیق و متناسب با ارزش ها باید صورت گیرد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.