اراضی ۱۵۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن تامین شد/دستگاه‌های دولتی در تخصیص اراضی مازاد با وزارت راه همکاری کنند

احمد اصغری‌مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهندسان مشاور شارآبادبوم، تازه‌ترین عملکرد آن سازمان را در تامین اراضی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، تشریح کرد.  

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی آن سازمان در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، تامین زمین ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی با همکاری سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در تخصیص اراضی مازاد به اجرای طرح است، گفت: سازمان ملی زمین و مسکن، تاکنون برای ۱۵۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، زمین تامین کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وظیفه سازمان در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تامین زمین در مناطقی است که نیاز واقعی مسکن وجود دارد، تاکید کرد: روش‌های مختلف تامین زمین در اجرای طرح اقدام ملی مسکن مدنظر قرار خواهد گرفت. اولویت نخست وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن در تامین زمین اجرای طرح، اراضی دولتی، اراضی ملی و یا اراضی موات و همچنین اراضی است که باید توسط سایر دستگاه‌های دولتی در اختیار سازمان ملی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن قرار بگیرد.  

مهرآبادی تصریح کرد: سایر دستگاه‌های دولتی مکلف هستند اراضی مازاد خود را در اختیار سازمان ملی و وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. این موارد در برنامه سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد و همکاران سازمان در تلاش هستند تا توافق با مالکان انجام شود. در این زمینه مالکانی که تمایل دارند در این طرح همکاری کنند از امکانات آن‌ها استفاده می‌شود. در برخی مناطق نیز زمین باید خریداری شود تا طرح ملی مسکن اجرا شود.

وی یادآور شد: متقاضیان حائز شرایط دریافت مسکن ملی ۲۶۰ هزار نفر هستند و تازه‌ترین آمار حاکی از واریز وجه توسط ۱۰۴ هزار نفر دارد. با این وجود سازمان، تاکنون برای ۱۵۰ هزار نفر و بیش از واریزی‌ها تامین زمین کرده و در برنامه است که این رقم در همکاری سایر دستگاه‌های دولتی در تخصیص اراضی به اجرای طرح، افزایش پیدا کند.

وی بر رفع مشکلات تامین اراضی در شهرهای کوچک که اجرای مسکن ملی در آن‌ها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، تاکید کرد و گفت: در برخی مناطق زمین قابل سکونت وجود ندارد، اما تلاش خواهیم کرد تا از اراضی دولتی که در حریم قرار دارد برای اجرای این طرح استفاده شود. 

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.