شورای راهبری توسعه مدیریت در سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل شد

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن عبداله بهادری با اعلام اینکه هدف از تشکیل چنین شورایی طراحی سازو کارهای مناسب برای اجرایی کردن سیاستهای کلی نظام اداری، اتخاذ سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق تکالیف قانون مدیریت خدمات کشوری و به طور کلی ارتقای بهره وری سازمان ملی زمین و مسکن است گفت: ابلاغیه اعضای ۵ کمیته تخصصی ذیل این شورا نیز صادر شده است.

وی افزود: کمیته های ساختار و فناوری های مدیریت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، سرمایه انسانی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته مدیریت عملکرد ۵ کمیته تخصصی ذیل شورای راهبری مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن هستند. 

بهادری با بیان اینکه در اولین جلسه شورای راهبری گزارش دفتر امور املاک درخصوص خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد، اظهار داشت: این گزارش در راستای اجرای برنامه اول نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور تهیه و ارائه شده بود. 

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه دفتر املاک با احصای وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی گفت: از آنجا که سیاست کلی نظام کوچک سازی بخش دولتی است مقرر شده وظایف غیر حاکمیتی حوزه املاک به بخش خصوصی واگذار شود و وظایف حاکمیتی همچنان توسط نیروهای این حوزه انجام می شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.