تمامی ظرفیت های اداره کل راه و شهرسازی در خدمت تحقق طرح اقدام ملی تأمین مسکن

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم( خراسان شمالی)، روزبه دادجو در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر بجنورد ۱۲ پرونده با موضوعات تغییر کاربری و احداث بنا مطرح شد که در این بین برخی از مصوبات منجر به تحقق چند مورد بازگشایی معبر در سطح شهر خواهد گردید.

وی گفت: در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر شیروان با تعداد ۲۰ پرونده، غالب پرونده ها با موضوع تغییر کاربری و چند مورد با موضوع گذربندی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان تصریح کرد: از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه، درخواست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز و خدماتی بود که با تغییر کاربری اراضی مذکور به مسکونی به میزان ۵/۱ هکتار در راستای اجرای طرح اقدام ملی تأمین مسکن و مسکن اترک(از مصوبات شورای مسکن استان) و با نظارت راه و شهرسازی موافقت گردید.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.