تذکر اعطا نسبت به لزوم برخورد با شهردارهای بی توجه به مصوبات شورا

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران، با اشاره به روز دانشجو گفت: ۱۶ آذر روز شادباش نیست بلکه روز بزرگداشت است و این روز را در کنار همه آزادگان ایران، دانشجویان امروز و دیروز و همیشه بزرگ گرامی می‌داریم. یاد و خاطره شهیدان قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا را که در مقابل استبداد پهلوی سینه سپر کردند و در صحن دانشکده فنی دانشگاه تهران جاودانه شدند، بزرگ می‌داریم.

وی در ادامه با اشاره به تذکر امروز خود، اظهار داشت: تذکر من مربوط به مصوبه شورا با عنوان طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران است که مانند هر مصوبه دیگری شورا و کمیسیون مربوطه درباره حسن اجرای آن، رصد و پیگیری می‌کند. در ابتدا از اداره کل معماری و ساختمان شهرداری و آقای صالحی که در این دو سال گذشته بیش از ما پیگیر بودند که کمیته‌های نما قوام و استحکام داشته باشد و ساختار خود را پیدا کند و از توجه آقای گلپایگانی معاون محترم معماری و شهرسازی شهرداری تشکر می‌کنم.

عضو شورای شهر به بی توجهی برخی از مناطق نسبت به این مصوبه تذکر داد و گفت: علیرغم توجه به کمیته‌های نما در سطوح عالی شهرداری، متأسفانه در یکی از مناطق شرقی شهرداری تهران، شهردار منطقه خارج از آن فرآیندی که پیش‌بینی شده، قصد دارد تصویب و تأیید برخی پروژه‌ها را به کمیته نما تحمیل کند که کمیته نمای منطقه با آنها مخالف است.

اعطا گفت: در این منطقه شهردار فشار می‌آورد تا پروژه نامناسب و بی هویتی در مجاورت یکی از میادین اصلی شهر که میدان بسیار مهمی است اجرا شود. کمیته نما بر حسب نظر کارشناسی خود مخالفت می‌کند، بعد به دلیل مخالفت کمیته نما، شهردار یک ماه و نیم است که جلسات کمیته را تعطیل کرده است. به این دلیل که کمیته از اختیارات خود استفاده کرده که این نما را تأیید و تصویب نکند، جلسات کمیته نما تعطیل شده است.

عضو شورای شهر تصریح کرد: گاهی اختلاف نظر پیش می‌آید که با بحث و گفت و گو حل می‌شود اما گاهی منطقه‌ای نقش و جایگاه این کمیته به عنوان مصوبه شورا را نفی می‌کند که این امر پذیرفته نیست. در مصوبه شورا حدود اختیارات و صلاحیت‌هایی تعیین شده و شهردار منطقه ملزم است رعایت کند و نمی‌تواند مصوبه شورا را در عمل نقض کند.

اعطا با بیان اینکه کمیته نما در سطوح عالی شهرداری مورد توجه است و آقای حناچی شهردار تهران در یکی از جلسات مناطق شرکت کردند، گفت: اینکه به دلیل کمیته نما با یک طرح بی‌هویت مخالفت کند، شهردار منطقه جلسه کمیته را تعطیل کند سنگ‌روی سنگ بند نمی‌شود.

وی تصریح کرد: از معاونت شهرسازی شهرداری تهران و شهردار تهران می‌خواهم که در این باره حساسیت نشان دهند تا در این اواخر دوره برخی از مناطق که توجه کافی ندارند، مصوبات شورا را کم اثر نکنند. طبیعتاً اگر این موارد با تذکر حل و فصل نشود، به شکل دیگری پیگیری خواهیم کرد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.