اطلاعیه راه اندازی سامانه انتخاب پروژه طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم (یزد) بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد :متقاضیان محترم طرح اقدام ملی مسکن شهر یزد ، که افتتاح حساب شده و واریز وجه اولیه  بطور کامل نموده اند ، از ۲۰ آذر ماه میتوانند با مراجعه به سایت اداره کل راه و شهرسازی به نشانی www.yazd.mrud.ir یا سامانه انتخاب پروژه به نشانی www.temyazd.ir   و براساس زمان مشخص شده در سامانه نسبت به انتخاب پروژه خود اقدام کنند.

لازم به توضیح است که اولویت زمان انتخاب پروژه با افرادی است که زودتر وجه اولیه را واریز کرده‌اند .

ضمنا متقاضیان گرامی از تاریخ فوق قادر به مشاهده پروژه ها و اطلاعات آنها میباشند و فقط در زمان مشخص شده و بعد از آن امکان انتخاب پروژه را خواهند داشت.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.