ارائه گزارش پیشرفت تدوین سند ارتقای بهره‌وری

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم از سازمان ملی زمین و مسکن، نفیسه قدسیان با اشاره به اینکه این سند از اسفند ماه سال گذشته به مشاور ابلاغ شده و خوشبختانه امروز آخرین مرحله ارائه کار توسط مشاور به اعضای کمیته پژوهش و شورای راهبردی بهره‌وری بود، افزود: در این نشست ۵ مسئله به عنوان اولویت اول سازمان در ارتقای بهره وری تعیین شد که با پیشنهادات اعضا، اصلاحاتی روی آنها انجام شد و برنامه‌های متناظر با انها نیز در دستور کار کمیته بهره‌وری سازمان قرار گرفت.

مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه‌ریزی و بودجه با بیان اینکه تا پیش از این، ۵ مرحله «شناسایی، سازماندهی و آموزش»، «عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی»، «شناسایی اقدامات و پروژه‌های مورد نیاز»، «اولویت بندی پروژه های بهبود» و «تهیه سند روند نمای بهره وری» را در تدوین نظامنامه سند ارتقای بهره وری سازمان پشت سر گذاشته‌ایم، توضیح داد: ارائه گزارش پیشرفت آخرین مرحله از روند اجرایی تدوین این سند در سازمان ملی زمین و مسکن بوده است.

وی اضافه کرد: در این جلسه و طی مرحله آخر تدوین این سند جمع بندی گزارش مشاور به اعضای کمیته ارائه شد و در ادامه چالش‌ها و مسائل سازمان شناسایی و برنامه‌های بهبود برای حل این مسائل که پیش از این در حوزه‌های مختلف سازمان براساس شاخص های بهره وری استخراج شده بود ارائه شد.

قدسیان در پایان هدف کمیته بهره وری سازمان ملی زمین و مسکن در مرحله بعد را ارائه پیشرفت پروژه بهره‌وری با رصد فعالیت های سازمان و همچنین ارائه گزارشات لازم به سازمان ملی بهره وری در مواقع ضروری دانست تا در نهایت به مرور زمان و با پیشبرد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، منجر به ارتقای بهره وری در سازمان شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.