۱۱.۵ هکتار از منطقه «منبع آب» اهواز در پهنه خطر قرار دارد

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم (خوزستان)، محمد جامع به طرح جابه‌جایی منازل پرخطر منبع آب اهواز اشاره کرد و گفت: ۹۲ هکتار مساحت کل منبع آب اهواز است که ۱۱ و نیم هکتار آن در پهنه خطر قرار دارد.

وی با بیان اینکه تقریباً ۸۱۱ خانوار با اولویت جابه‌جایی قرار دارند، افزود: با حمایت‌های صورت گرفته توسط سایر دستگاه‌ها و نهادهای استان، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان قراردادی را برای احداث یک هزار و ۶۸۰ واحد مسکن در کوی سپیدار منعقد کرده است.

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه این کار را در دو مرحله پیش بردیم، ادامه داد: مرحله اول جابه‌جایی خانوارهایی بود که در حوادث قبلی شناسایی و همه آنها دعوت به اسکان فوری در شهر جدید رامین شدند.

وی با اشاره به اینکه تقریباً بالغ‌بر ۲۰ خانوار در مرحله اول جابه‌جا شدند، بیان کرد: این مراحل در حال پیگیری هست.

جامع گفت: در مرحله دوم نیز مقرر شد برای مابقی خانواده های ساکن در پهنه خطر نیز خانه های در منطقه سپیدار ساخته شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.