جلسات کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان در یکماه گذشته ۴۵ مصوبه داشت

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم (اصفهان)، در آبانماه سالجاری جلسات منظم کمیسیون ماده ۵ استان وگروه‌کاری تلفیق زیربنایی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شده و موارد مختلف شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است.  

محمد بنائیان معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان در این خصوص گفت: در یکماه گذشته  ۷ جلسه کمیسیون ماده ۵ تشکیل شده است که در آن ۴۵ مورد از موارد جاری شهرهای استان به تصویب رسید. همچنین طرح‌های تفصیلی شهرهای فلاورجان و جوزدان نیز در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت.  

وی افزود طی یک نشست مربوط به گروه کاری تلفیق زیربنایی که در آبانماه سالجاری تشکیل شد پرونده‌های مرتبط با طرح‌های وابسته کشاورزی، موارد داخل و خارج حریم شهرهای استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که۲۷ مورد از موارد جاری شهرهای استان و  ۲۹۶ مورد از طرح‌های وابسته کشاورزی  به تصویب رسید.    

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت در ابتدای آبانماه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برگزار شد و در طی آن ۷۷ طرح و مصوبه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که از بین این طرح‌ها با ۷۵ مورد موافقت و با ۲ مورد مخالفت شد.  

وی با بیان اینکه ۲۱ نشست کیمته کارشناسی تحت عنواین سه‌گانه طی یکماه گذشته برگزار گردیده است گفت: در طی کمیته‌های کارشناسی، طرح تفصیلی شهرهای (قهجاورستان، کوهپایه، علویجه، کرکوند، درچه، بافران، سفیدشهر و فلاورجان)، موارد جاری شهرهای (فولادشهر، زواره، چادگان، فریدونشهر، گرگاب، میمه، وزوان، شاهین شهرو اصفهان) و سند پهنه‌بندی حریم شهر گلدشت مورد بررسی قرار گرفت.  

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.