تامین مسکن برای خانواده های دارای دو معلول در جنوب کرمان

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم (جنوب کرمان)، مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در حاشیه جلسه ای که با حضور مدیر کل بهزیستی استان تشکیل شده بود گفت: با تشکیل این کار گروه که با همکاری اداره کل بهزیستی استان  و خیرین تشکیل شد، می توانیم حمایت های خوبی برای مسکن قشر آسیب پذیر جامعه که همان مدد جویان بهزیستی هستند انجام دهیم. 

وی در این رابطه اظهار داشت: تاکنون در سنوات گذشته  ۶۰ واحد مسکن با همکاری خیرین مسکن‌ ساز ساخته شده که به خانواده‌های دارای دو معلول و سایر مدد جویان واجد شرایط بهزیستی واگذار شده است.

ساردوئی در پایان با بیان اینکه توانمندسازی، تأمین نیازهای اولیه زندگی از جمله اهداف اصلی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، افزود: حمایت از اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه از جمله معلولان یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت راه و شهر سازی  می باشد که  به منظور توانمندسازی این قشر از جامعه انجام خواهد شد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.