ثبت نام در طرح تسهیلات کمک ودیعه مسکن تمدیدشد

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم (کردستان)، محمدصدیق ثابتی گفت:متقاضیان طرح کمک ودیعه مسکن که در مرحله اول موفق نشده اند ثبت نام کنند، از ساعت ۱۲ امروز یکشنبه مورخ ۱۳ مهر تا ساعت ۲۴ روز ۳۰ مهر می توانند در این طرح ثبت نام کنند.

ثابتی ادامه داد: متقاضیان این مرحله برای ثبت نام به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www.tem.mrud.ir بخش تکمیل ثبت نام تسهیلات کمک ودیعه مسکن مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.