زمینه مراودات تجاری ایران و آذربایجان فراهم می شود/ زیرساخت ها و ارتباطات ریلی منطقه ای گسترش می یابد

زمینه مراودات تجاری ایران و آذربایجان فراهم می شود/ زیرساخت ها و ارتباطات ریلی منطقه ای گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز دوشنبه ٢٤ شهريور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با رامین قلی زاده وزیر حمل ونقل،ارتباطات و فناوری‌های پیشرفته جمهوری آذربایجان از طريق ويدئو كنفرانس در خصوص روابط و همکاریهای حملی و نقلی میان دو کشور گفتگو کردند. دو طرف با…

متن کامل…