۱۲۵۰ نفردرخراسان جنوبی مشمول دریافت وام ودیعه مسکن شدند

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازی (خراسان جنوبی) وحيد داعي اعلام کرد: باتوجه به رکود برخی کسب وکارها براثرشیوع ویروس کرونابرخی مستاجران با مشکل روبروشدندکه دولت مصوبه‌ای مبنی برپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به این قشرتصویب کرد.

وی اضافه کرد: براساس این مصوبه رقم دریافت تسهیلات برای تهران،کلان شهرهاوسایرشهرهابه ترتیب ۵۰، ۳۰  و ۱۵ میلیون تومان درنظرگرفته شد.

مديركل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی یادآورشد: ثبت‌نام اولیه این طرح از۴ تا ۹ مرداد انجام شدوپس ازآن از ۱۴ تا ۲۰ مرداد به متقاضیان مهلت داده شدکه نسبت‌ به بارگزاری مدارک خود به صورت اینترنتی اقدام کنندوبا توجه به این که درمرحله دوم تعدادی ازمتقاضیان نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نکرده بودندتا ۲۴ شهریوربه آنها فرصت ثبت مدارک داده شد.

وی عنوان کرد: از مشمولان دریافت وام ودیعه مسکن دراستان خراسان جنوبی تاکنون ۲۲۷ نفر موفق به دریافت تسهیلات و۳۷ نفردرحال تشکیل پرونده دربانک‌ها هستند.

وی با بیان اینکه متقاضیان وام ودیعه مسکن باید فاقدزمین ومسکن ودارای اجاره نامه رسمی باشند افزود:درمرحله اول این طرح به افرادزیرپوشش کمیته امدادوحقوق بگیران تعلق می‌گیرد.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.