تاخیر کنندگان دریافت کارت قسط در مسکن مهر پردیس جریمه می‌شوند

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم، مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه بیش از ۵ هزار واحد مسکن مهر در پردیس از مدت‌ها قبل آماده تحویل شده است، گفت: علی‌رغم اطلاعیه‌های قبلی تاکنون این مالکان برای دریافت دفترچه اقساط مراجعه نکرده اند.

هدایت افزود: براساس تصویب هیات مدیره شرکت عمران پردیس مقرر شده است لیست این مالکان در اختیار سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه های خالی ارائه شود. و همچنین در بند دیگر این مصوبه تصمیم بر این شد تا مکاتباتی با بانک مسکن انجام شود و وام ۴ درصد این مالکان حذف و به وام عادی با سود بانکی مصوب ١٨ و یا ٢۴ درصد افزایش یابد.

وی تاکید کرد: این مالکان چنانچه تا ١۵ روز آینده جهت تشکیل پرونده قسط به بانک مسکن مراجعه ننمایند مشمول جرایم ذکر شده خواهند بود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.