تصویب شهرک گلمان به‌عنوان شهر جدید و مستقل

به گزارش مهندسان مشاور شارآبادبوم، تصویب نهایی ایجاد شهر جدید گلمان ارومیه می‌تواند در اجرای سریع طرح اقدام ملی نقش ویژه‌ای ایفا کند. طراحی این شهر جدید با رویکرد گردشگری و ارائه خدمات متنوع اجتماعی انجام می‌شود. 

طرح توسعه منطقه گلمان به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه شهری مرکز استان در تأمین نیازهای بخش مسکن و جلوگیری از رشد بی‌رویه شهرنشینی اجرا شد و بدون شک ایجاد شهر جدید گلمان فرصتی برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی سکونتگاه‌های پایدار فراهم می‌کند.

مهندسان مشاور شارآبادبوم ارائه دهنده خدمات برتر شهرسازی و معماری – با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.