ضرورت کاهش استرس در زندگی شهری

استرس یکی از بزرگ­ترین چالش­های پیش روی جوامع قرن بیست و یکم است. تمدن با گشودن فرصت­های بی­انتهایی برای دستیابی به اطلاعات گوناگون و پیشرفت، انتخاب­های متعددی را پیش روی افراد قرار داده و این بمباران اطلاعاتی با خود فشار روانی بسیاری را نیز همراه می­آورد. پژوهش­های متعددی نشان داده­اند که قرار گرفتن در معرض انتخاب­ها و اطلاعات گوناگون و اجبار در گزینش یکی از این انتخاب­ها با کاهش توانایی افراد در کنترل رفتارهای خود همراه است. در کنار تمامی فشارهایی که تمدن با اطلاعات نامحدود و شتابی که به زندگی روزمره­ی افراد در جامعه تزریق نموده است، تغییرات و تحولات سیستم اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جوامع در حال توسعه نظیر ایران نیز بر میزان استرس و اضطرابی که افراد در طی زندگی روزمره­ی خود تجربه می­کنند، افزوده است و نتیجه­ی چنین فشار و تلاطمی در سطح جامعه چیزی جز افزایش میزان بیماری­های روان­شناختی نظیر اضطراب، افسردگی، وسواس، حملات وحشتزدگی (panic attack)، و بی­خوابی و نیز بیماری­های جسمانی نظیر بیماری­های قلبی -عروقی، سرطان، بیماری­های گوارشی، دردهای جسمی مزمن و نیز اختلالاتی که ریشه در کاهش کنترل افراد بر روی رفتارها و نیز انتخاب­های خود دارند نظیر سوء­مصرف مواد، سیگار کشیدن، اختلالات خوردن و نیز ده­ها مشکل و نابهنجاری دیگر نخواهد بود.

ضرورت کاهش استرس در زندگی شهری

شیوع چنین مشکلاتی بار بسیاری را از نظر اقتصادی بر دوش جامعه خواهد نهاد. از یک سو با تحلیل بردن توانایی افراد برای کار و تولید و کاهش نیروی فعال جامعه و از سوی دیگر از طریق هزینه­هایی که به منظور درمان بر سیستم بهداشتی درمانی جامعه تحمیل می­کند. بنابراین، با توجه به عواقبی که افزایش میزان استرس در سطح جامعه می­تواند دربر داشته باشد، دسترسی افراد به منابع درون­فردی و نیز کسب مهارت­هایی که به تعدیل تلاطم­های بیرونی و کسب تعادل درونی کمک می­کنند، بدون شک ضرورتی انکارناپذیر به شمار می­رود.

دوره­های آموزشی کاهش استرس بر اساس هشیاری Mindfulness-Based Stress Reduction بر اساس نتایج پژوهش­های متعدد به کاهش علایم اختلالات روان­شناختی نظیر اضطراب، افسردگی، وسواس، و اختلالات جسمانی نظیر، دردهای مزمن، مشکلات گوارشی، سرطان و … به میزان چشمگیری می­انجامد)هافمن، ۲۰۱۰ ؛ اشمیت، گراسمن و همکاران، ۲۰۱۱ ؛ وولستاد، سیورتسن، و همکاران، ۲۰۱۱ ؛ ناکامورا، لیپشیتز و همکاران، ۲۰۱۱). به این ترتیب، در جوامعی که همچون جامعه­ی ما در حال توسعه و گذار از سنت به مدرنیسم قرار دارند و از این رو هر روز آبستن حوادث و وقایع استرس­زای متعددی هستند، برگزاری چنین دوره­هایی که با آموزش مهارت­های درون­فردی مقابله با استرس می­توانند از هزینه­های مادی و معنوی اضطراب در سطح فرد و جامعه بکاهند، بسیار ضروری به نظر می­رسد.

دیدگاه مسدود است.