ضرورت كاهش استرس در زندگی شهری

استرس یكی از بزرگ­ترین چالش­های پیش روی جوامع قرن بیست و یكم است. تمدن با گشودن فرصت­های بی­انتهایی برای دستیابی به اطلاعات گوناگون و پیشرفت، انتخاب­های متعددی را پیش روی افراد قرار داده و این بمباران اطلاعاتی با خود فشار روانی بسیاری را نیز همراه می­آورد. پژوهش­های متعددی نشان داده­اند كه قرار گرفتن در معرض انتخاب­ها و اطلاعات گوناگون و اجبار در گزینش یكی از این انتخاب­ها با كاهش توانایی افراد در كنترل رفتارهای خود همراه است. در كنار تمامی فشارهایی كه تمدن با اطلاعات نامحدود و شتابی كه به زندگی روزمره­ی افراد در جامعه تزریق نموده است، تغییرات و تحولات سیستم اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جوامع در حال توسعه نظیر ایران نیز بر میزان استرس و اضطرابی كه افراد در طی زندگی روزمره­ی خود تجربه می­كنند، افزوده است و نتیجه­ی چنین فشار و تلاطمی در سطح جامعه چیزی جز افزایش میزان بیماری­های روان­شناختی نظیر اضطراب، افسردگی، وسواس، حملات وحشتزدگی (panic attack)، و بی­خوابی و نیز بیماری­های جسمانی نظیر بیماری­های قلبی -عروقی، سرطان، بیماری­های گوارشی، دردهای جسمی مزمن و نیز اختلالاتی كه ریشه در كاهش كنترل افراد بر روی رفتارها و نیز انتخاب­های خود دارند نظیر سوء­مصرف مواد، سیگار كشیدن، اختلالات خوردن و نیز ده­ها مشكل و نابهنجاری دیگر نخواهد بود.

ضرورت كاهش استرس در زندگی شهری

شیوع چنین مشكلاتی بار بسیاری را از نظر اقتصادی بر دوش جامعه خواهد نهاد. از یك سو با تحلیل بردن توانایی افراد برای كار و تولید و كاهش نیروی فعال جامعه و از سوی دیگر از طریق هزینه­هایی كه به منظور درمان بر سیستم بهداشتی درمانی جامعه تحمیل می­كند. بنابراین، با توجه به عواقبی كه افزایش میزان استرس در سطح جامعه می­تواند دربر داشته باشد، دسترسی افراد به منابع درون­فردی و نیز كسب مهارت­هایی كه به تعدیل تلاطم­های بیرونی و كسب تعادل درونی كمك می­كنند، بدون شك ضرورتی انكارناپذیر به شمار می­رود.

دوره­های آموزشی كاهش استرس بر اساس هشیاری Mindfulness-Based Stress Reduction بر اساس نتایج پژوهش­های متعدد به كاهش علایم اختلالات روان­شناختی نظیر اضطراب، افسردگی، وسواس، و اختلالات جسمانی نظیر، دردهای مزمن، مشكلات گوارشی، سرطان و … به میزان چشمگیری می­انجامد)هافمن، 2010 ؛ اشمیت، گراسمن و همكاران، 2011 ؛ وولستاد، سیورتسن، و همكاران، 2011 ؛ ناكامورا، لیپشیتز و همكاران، 2011). به این ترتیب، در جوامعی كه همچون جامعه­ی ما در حال توسعه و گذار از سنت به مدرنیسم قرار دارند و از این رو هر روز آبستن حوادث و وقایع استرس­زای متعددی هستند، برگزاری چنین دوره­هایی كه با آموزش مهارت­های درون­فردی مقابله با استرس می­توانند از هزینه­های مادی و معنوی اضطراب در سطح فرد و جامعه بكاهند، بسیار ضروری به نظر می­رسد.

دیدگاه مسدود است.