شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی APA

انجمن روانشناسی امریکا اقتباس شده از Associations Psychological American که مخفف آن عبارت است از APA. این شیوه مرجع نویسی علمی-پژوهشی امروزه مرسوم ترین شیوه ماخذ نویسی در جهان به شمار می رود و بر همه شیوه های دیگری که برای تسریع در نوشتن، تایپ و انتشارمورد استفاده قرارمی گیرند برتری دارد. همچنین این روش از سوی بسیاری از مجلات و انجمن های علمی مورد قبول واقع شده است. راهنمای کامل این شیوه منبع نویسی کتابی قطور است که خلاصه آن را در این مقاله می خوانید.

شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی APA

دلایلی که باعث برتری این روش بر سایر شیوه های رفرنس نویسی شده است عبارتند از:

 • معرفی شده توسط انجمن روان شناسان آمریکا،
 • مورد قبول بسیاری از مجله ها و انجمن های علمی-پژوهشی معتبر و بین المللی،
 • به روز بوده و به طور مداوم مورد بازنگری قرار می گیرد،
 • با انواع موضوعات علمی سازگار است،
 • با بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی از جمله end note همخوان است،
 • توسط بسیاری از پایگاه های اطلاعات علمی-پژوهشی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوی اطلاعات می توان
 • اطلاعات را بر اساس آن دریافت کرد.

 انواع مرجع نویسی به شیوه APA

الف) کتاب، با یک نویسنده:

 • کریمی، یوسف ( 1375). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.
 • کریمی، یوسف ( 1382). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشرارسباران.
 • کریمی، ی.( 1382). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.
 • وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمه: محمد هادی شهاب ( 1386). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف
 • اسلامی.

ب) کتاب، با دو نویسنده:

 • مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.)
 • (مارشال، ک. و راسمن، گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی  1377تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

ج) کتاب، با سه نویسنده:

 • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ( 1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه ( 1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 • سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

نکته: منبع با بیش از شش نویسنده «و همکاران » اضافه می شود؛ منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده- بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طولانی می کند لذا ذکر نام سه نویسنده ی اول الزامی و پس از آن «و همکاران» می آید. در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع با بیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود.

د) مقاله: مجله

 • اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام (1372). بررسی میزان مردودی و قبولی با رتبه تولد در دانش، 1366 . پژوهش های روان شناختی، دوره 2، شماره 1و 2 – آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 67.32- ص 26

ه) مقاله: مجموعه مقالات همایش ها

 • خامسان، احمد ( 1386). چالش های ایجاد برنامه های دکتری برخط. در مجموعه مقالات همایش تأملی بر دوره 35). مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت 1386 ، دانشگاه – های دکتری ایران (ص 24 پیام نور).

و) مقاله: کتاب های ویراستاری شده

 • کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب به عهده ویراستا(ران) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.
 • گیبس، گراهام (2003). ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانش بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد. – آموز، (ص 926).

ز) مقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)

 • دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در 12 اردیبهشت 1385

– استناد به اینترنت:

 • Laporte RE، Marler E، AKazawa S، Sauer F . The death of biomedical journal.BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / mj/archive. Accessed September 26، 1996

نکته: در استناد به منابع اینترنتی، در انتها، تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود.

ه) منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی

 • خامسان، احمد ( 1374). بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 • خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضّلی مقدم، عباس ( 1380). بررسی مشکلات و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.

و) منبع نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال

 • کریمی، یوسف ( 1387 الف). روان شناسی اجتماعی. تهران: رشد.
 • کریمی، یوسف ( 1387 ب). روان شناسی شخصیت. تهران: آگه.

ز) منبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیست

 • معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ( 1387). جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.

ح) مهم ترین نکات ارجاع درون متن به شیوه  APA

در موقع نگارش متن باید در هر بخش نوشته مشخص شود، مطلب: انشاء یا نگارش نویسنده است: بیان کننده عقاید و ایده های نویسنده متن است؛ نقل قول مستقیم از نویسنده دیگر است (رونویسی شده)؛ نقل قول غیر مستقیم از نویسنده دیگر است (اقتباس سده / مطلب نویسنده دیگری خوانده شده و با انشاء جدید بیان می شود).

باید دقت نمود عمده متن باید انشاء نویسنده باشد. تعدد نقل « تألیف » – وقتی روی جلد متنی نوشته می شود قول های مستقیم یا غیر مستقیم نشان دهنده گردآوری مطلب است؛

در نقل قول های مستقیم باید بسیار دقت نمود: به طور معمول نقل قول مستقیم برای بیان یک تعریف از یک نویسنده معتبر استفاده شود؛ نباید تعدد نقل قول مستقیم در متن وجود داشته باشد.

 • محمدی، 1387
 • محمدی و احمدی، 1387

تا سه نویسنده:

 • محمدی، احمدی و محمودی، 1387

بیش از سه نویسنده:

 • محمدی، احمدی، محمودی و همکاران، 1387

نقل قول دست سوم:

 • پیاژه، 1973، به نقل از منصور، 1376

در نقل قول مستقیم باید شماره صفحه داده شود و متنی که رونویسی شده “داخل گیومه” قرار گیرد. برای نقل قول های غیر مستقیم گذاشتن گیومه الزامی نیست.

4 دیدگاه

 1. سلام، چرا در ژورنال ها و کنفرانسها نحوه مرجع نویسی فرق می کنه؟ مثلا هر کسی یک فرمت برای خودش ارائه میده که باید مقاله رو باهاش هماهنگ کنی؟!

 2. کارشناس مشاور

  معمولا پایه قالب مقاله نویسی برای ژورنالهای علمی-پژوهشی یا کنفرانسهای معتبر داخلی APA هست، اما به اقتضای زبان و بومی سازی و یکدست کردن مقالات معمولا با اندک تغییرات قالب یا فرمتی مخصوص ارائه می شود.

 3. باسلام نحوه ی منبع نویسی کارهای انتشارنیافته واسنادبایگانی شده به چه شکل می باشد اگرمثالهایی ارائه دهید ممنون می شوم باتشکر

 4. کارشناس مشاور

  سلام
  در ارجاع به منابع انتشار نیافته مانند برخی مقالات کنفرانس ها و یا پایان نامه ها و اسناد بایگانی شده معمولا منتشر نشدن آن ذکر می شود. برای توضیحات بیشتر لینک را ملاحظه فرمایید: http://bit.ly/1HFSwrZ

دیدگاه بسته شده است