آستانه تحمل استرس و کنترل خشم

یکی از مشکلات عدیده افراد در برخورد با استرس ها بروز اضطراب است. تسلط بر اضطراب به صورت نمایشی یا آگاهانه از سوی منابع اثرگذار است. این عمل تکنیکی نمایشی است به منظور افزایش مهارت های فرد در مواجهه با استرس و موقعیت های پرفشار. بنا بر نظریات رویکرد روان شناسی معنوی بهره گیری از عبارات و جملات صحیح و آرامش بخش در موقعیت های پرفشار می تواند به کنترل خشم و مدیریت موقعیت کمک کند. احساس امنیت نسبت به تهدیدات محتمل محیط پیرامون به افراد کمک می کند تا خطر را تشخیص داده و نسبت به آن عکس العمل صحیح را از خود نشان دهند. اما گاهی اوقات احساس ناامنی در فرد آنقدر رشد می کند که به شکل مانعی بر سر راه دستیابی او به خواسته هایش نیز ظاهر می شود. افراد جامعه می توانند با به کارگیری شیوه های مدیریت خشم به یکدیگر کمک کنند تا بر ترس های ناشی از آن غلبه کرده و مانع روانی آن را کمرنگ سازند.

آستانه تحمل استرس و کنترل خشم

رشد ترس و خشم در جامعه

وجود برخی از انواع ترس در جامعه طبیعی است. چرا که این ترس ها به مرور زمان و با تغییرات گوناگونی مثل آسان تر شدن استفاده از فناوری های نو از بین می روند. اما برخی دیگر از انواع ترس ناشی از رفتارهای ناهنجار، هنجارشکنی ها و آشفتگی های محیطی موجبات افزایش خشم و کاهش آستانه تحمل و آرامش را در شهروندان به وجود می آورد که برای جامعه مضر است. از جمله مهمترین دلایل پیدایش و رشد این نوع ترس، بی قانونی، بی نظمی و عدم انعطاف عمومی است که از ضعف مدیریتی در مقیاس کلان نشأت می گیرد. در چنین شرایطی افراد از ضایع شدن حقوق خود در ترس به سر می برند و در هر موقعیتی خود و اطرافیان را به هر قیمتی بر دیگران ارجح می خواهند. آشفتگی، هنجارشکنی و از بین رفتن ارزش ها دور باطلی از اضمحلال اخلاق در جامعه را موجب می گردد.

محیطی مملو از مقبولیت و احترام

افراد برای این که بتوانند احساس خود را به راحتی بیان و اظهار کنند به محیطی امن نیاز دارند. در مواردی موضوع خشم یا ترس معقول به نظر نمی رسد اما باید گفت این حس برای افراد بسیار جدی و واقعی به نظر می رسد. در این گونه موارد شهروندان باید از هرگونه سرزنش، تمسخر، آزار زبانی و کلامی، نادیده گرفتن و حتی حمایت بیش از حد خودداری کنند.

شفاف سازی فرآیندها و اجرای قانون

احساس طبیعی و روزمره بودن یک پیشامد باعث می شود تا افراد جامعه نسبت به آن احساس قدرت و کنترل کند. زیرا آنها از این پیشامد از قبل اطلاع دارند و انتظارش را می کشند. اغلب اوقات ترس در افراد از نقص اطلاعات آنان سرچشمه می گیرد و زیادبود اطلاعات موجب سردرگمی می گردد. در جوامع توسعه یافته آرامش افراد از اطمینان خاطر نسبت به محفوظ بودن حقوق و مجریان عدالت نشأت می گیرد و متعادل بودن در همه زمینه ها موجبات اخلاق مداری را پدید می آورد. می توان گفت اخلاق مند شدن افراد یک جامعه به بستر مناسب اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی نیازمند است.

آمادگی جامعه برای شرایط خاص

در هر جامعه ای ممکن است شرایط خاصی به وجود آید که افراد را تحت فشار گذارد که اتحاد و همدلی را بیش از پیش می طلبد. در این شرایط شهروندان اطلاعات دقیقی راجع به این اتفاق ندارند و اطلاع رسانی دقیق و شفاف منابع رسمی نقش مهمی را ایفا می کند. آمادگی برای چنین شرایطی از مسئولیت های بخش مدیریت بحران جامعه است و القای حس امید تا رسیدن به تعادل مجدد بر عهده نهاد حاکمیت می باشد. شرایط خاص و پرفشار فرساینده است و زمان آن نباید از آستانه تحمل جامعه فراتر رود. مدیریت و استفاده صحیح از منابع و سلامت دستگاه حکومتی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان آستانه تحمل جامعه می باشد.

دیدگاه مسدود است.