کدهای درآمدی تفصیلی شهرداری های کشور

با توجه به وظایف شهرداری‌ها که در ماده ۵۵ قانون شهرداری به تفصیل آمده است باید گفت وجوهی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند برای تأمین مالی خدماتی است که قانون بر عهده آن‌ها واگذار کرده است. در عین حال جهات مشترکی بین مالیات و عوارض وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، مبنای عوارض و مالیات است. به‌طور کلی برای هرگونه مالیات و عوارض دو مبنای عمده وجود دارد: یکی دارائی و دیگری درآمد افراد و مؤسسات و هریک از این دو مبنا ممکن است به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم ماخذ مالیات و عوارض قرار گیرد.نکته حائز اهمیت در بحث عوارض، تفاوت آن با مالیات می‌باشد، بدین صورت که مالیات عبارت است از سهمی که افراد باید طبق قانون از درآمد یا دارائی خود برای تأمین هزینه‌های عمومی به خزانه دولت بپردازند و حال آنکه عوارض عبارت از وجوهی است که از طرف دولت یا شهرداری برای انجام خدمات معینی طبق مقررات قانونی از اشخاص ذینفع وصول می‌گردد. به عبارت دیگر مالیاتی که اشخاص به دولت می‌پردازند به هیچ وجه ارتباطی یا استفاده ای که از دستگاه دولت می‌برند ندارد، اما عوارض برخلاف مالیات مشروط به انجام خدماتی است که عوارض برای آن‌ها وضع شده است.
کدهای درآمدی تفصیلی شهرداری های کشور

در زیر موارد درآمدی شهرداریهای ایران و کدهای مربوط به آن فهرست شده است:

۱۰- سهمیه شهرداری از پرداختهای وزارت کشور
۱۱- سهمیه کمک به بودجه
۱۲- کمک بلاعوض دولت
۱۳- کمک از محل درآمد ۱% عوارض کارخانجات
۱۴- کمک از محل درآمد ۱% و ۳% عوارض اتومبیل
۲۰- عوارض توام با مالیات وصولی در محل
۲۱- عوارض مواد نفتی
۲۲- عوارض اسناد رسمی ( ۸۰%  حق الثبت )
۲۳- عوارض گاز
۲۴- عوارض گمرکی و حق هوایی
۲۵- عوارض حق بیمه ، حریق
۲۶- عوارض آب بهای مشترکان
۳۰- عوارض بر ساختمانها و اراضی
۳۱- عوارض نوسازی
۳۲- عوارض بر ساختمانها و اراضی ( سطح شهر )
۳۳- عوارض بر پروانه های ساختمانی
۳۴- عوارض تراکم و تفکیک اراضی
۳۵- عوارض پارکینگ
۳۶- عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۳۷- عوارض بر معاملات غیر منقول
۳۸- عوارض قطع اشجار
۱/۳۹- ۸۰% عوارض و درآمدهای وصولی از حریم استحفاظی شهرها
۲/۳۹- درامد حاصل از حق تشرف
۴۰- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
۴۱- عوارض اولین شماره گذاری و سالیانه اتومبیل
۴۲- عوارض شماره گذاری و سالانه موتور سیکلیت و سایر
۴۳- عوارض بیلت مسافرت و باربری
۴۴- عوارض گذرنامه
۴۵- عوارض تلفن
۴۶- حق امتیاز تاکسی ، مینی بوس و اتوبوس
۴۷- عوارض بر معاملات وسایط نقلیه
۴۸- عوارض معاینه اتومبیل
۱/۴۹- حق ثبت نام آزمایش رانندگی ، سهم شهرداری
۲/۴۹- حق ثبت نام آزمایش رانندگی ، و تمدید آزمایش ، سهم راهنمایی و رانندگی
۳/۴۹- افزایش عوارض شماره گذاری اتومبیل
۴/۴۹- عوارض مسافران هوایی داخل
۵/۴۹- سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
۵۰- عوارض بر پروانه ها ، کسب ، فروش و تفریحات
۵۱- عوارض سینما و نمایش
۵۲- عوارض بر اماکن عمومی ( هتل ، مسافرخانه و جز آن )
۵۳- عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه
۵۴- عوارض دستگاه های قالیبافی
۵۵- عوارض بر صید و شکار
۵۶- عوارض پلاژ و محل های تفریحی
۵۷- عوارض بر قراردادها
۵۸- عوارض کارخانجات
۱/۵۹- عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی
۲/۵۹- عوارض بر محصولات محلی ( چای ، گلابگیر و مرکبات )
۳/۵۹- عوارض حق التوزین
۴/۵۹- عوارض بر صادرات کالا
۵/۵۹- عوارضبر دفترچه تعاونی مرزنشینان
۶/۵۹- عوارض نوشابه های غیر الکی
۷/۵۹- عوارض حق الطبع
۹/۵۹- عوارض بر پروانه ها ، کسب ، فروش و تفریحات
۶۰- درآمدهای حاصل از فروش شهرداری و وصولی در مقابل خدمات
۶۱- فروش اموال غیر منقول شهرداری
۶۲- فروش اموال منقول و اسقاط
۶۳- فروش زباله
۶۴- حق آسفالته و لکه گیری و ترمیم حفاری ها
۶۵- درآمد حاصل ازواگذاری سرقفلی
۶۶- درآمد حاصل از فروش محصولات محلی
۶۷- درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه
۶۸- حق کارشناسی و فروش نقشه
۱/۶۹- عواید حاصل ازپارکینگ و پارکومترها
۲/۶۹- درآمد حاصل از فروش کالا
۳/۶۹- عواید حاصل از خدمات پیمانکاری شهرداری
۹/۶۹- سایر درآمد حاصل از فروش شهرداری
۷۰- درآمد تاسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات
۷۱- درامد اتوبوسرانی
۷۲- درآمد هتل ، مهمانسرا ، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و توریستس
۷۳- درآمد کشتارگاه
۷۴- درآمد غسالخانه و گورستان
۷۵- درآمد پارک ها
۱/۷۵- عواید حاصل از فروش محصولات کارخانجات
۲/۷۵- درآمد حاصل از کارخانه آسفالت
۳/۷۵-عواید حاصل از تأسیسات معدن
۷۶- اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور بابت جبران قطع درآمد جرایم تخلفات رانندگی
۷۷- درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۰۰
۷۸- درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها
۱/۷۹- درآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری
۲/۷۹- سایر درآمدهای حاصل از جرایم و تخلفات
۸۰- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری
 ۸۱- مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری
۸۲- حق ورود به تأسیسات شهرداری
۸۳- درآمدهای حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۸۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۹۰ کمک های بلاعوض ، هدایا ، وام و استفاده از موجودی های دوره قبل
۱/۹۱- کمک بلاعوض عمرانی از وزارت کشور ، طرح های عمران شهری
۲/۹۱- کمک بلاعوض عمرانی از وزارت کشور ، طرح حفظ بناهای تاریخی
۳/۹۱- کمک بلاعوض عمرانی از وزارت کشور ، طرح مناسب سازی محیط زیست
۴/۹۱- کمک بلاعوض عمرانی ازوزارت کشور،طرح توسعه وتجهیزوبازسازی کشتارگاهها
۵/۹۱- کمک بلاعوض عمرانی از وزارت کشور ، طرح بهداشت محیط شهری
۹۲- کمک اضطراری از وزارت کشور
۹۳- اعتبار جبران خدمات گمرکی از وزارت کشور
۹۴- اعتبارات اجرای طرح های عمرانی از بودجه کل کشور
۱/۹۴- اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور
۹۵- کمک بلاعوض عمرانی از سایر مؤسسات
۹۶- خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی
۹۷- وام
۹۸- مازاد درامد بر هزینه دوره های قبل

 

منابع:

 1. صالحی، اسماعیل: بررسی و تحلیل منابع درآمدی شهرداری های کشور طی سالهای ۸۰-۱۳۷۶، مجله شهرداریها، ضمیمه شماره ۵۰، ویژنامه شماره ۸ مالیه شهرداری، تیرماه ۱۳۸۲

3 دیدگاه

 1. کارشناس مشاور

  سلام
  ۱- استاندارد نوعی قرارداد رسمی و فراگیر است.
  ۲- در پژوهشکده سپیدار "تعهد قلم" جز اصول محسوب می شود، بنابراین هیچ مطلبی "کپی" نمی شود مگر آنکه منبع آن ذکر گردد.
  ۳- مطالعه کتاب "روش تحقیق و آمار به زبان ساده" تألیف "علی سادئی" را به شما پیشنهاد می کنم.
  موفق باشید

 2. برای اخذپروانه ساخت برای زمینی به متراژ۴۰مترکه با عنوان تجاری وباقراردادخودشهرداری واگذارشده ، شهرداری … جهت ارسال مدارک به کمیسیون ماده ۵وبه بهانه تغییر کاربری مبلغ ۴۰۰هزارتومان فیش بابت حق کارشناسی وفروش نقشه صادرکرده است (کد۶۸) ولی به نظر میرسد با توجه به منظقه ورتبه شهرداری مبلغ دریافتی معقول نیست وسلیقه ای اعمال گردیده،چطورمیتوانم ازمبلغ واقعی مطلع شوم

 3. کارشناس مشاور

  با سلام،
  این موضوع را با عنایت به مصوبات مستقل شورای شهر و سازوکار مالی شهرداری محل اقامت خود از طریق مشورت با کارشناسان شهرداری، فرمانداری، نظام مهندسی یا راه و شهرسازی پیگیری فرمایید.

دیدگاه بسته شده است