فضا و انواع آن در معماری و شهرسازی

فضا و انواع آن در معماری و شهرسازی

فضا مقوله‌ای بسیار عام است. فضا تمام جهانی هستی را پر می‌كند و ما را در تمام طول زندگی احاطه كرده است از آنجا كه تنها آگاهی از فضا منوط به فعالیت مغز نیست، بلكه كلیه حواس و عواطف انسان در آن دخالت دارند و لذا برای نیل به این فضا، به تمام و كمال

متن کامل…