تبادلات فرهنگی و نقش آن در تحول جوامع

تبادلات فرهنگی و نقش آن در تحول جوامع

ارتباط و تبادل فرهنگ ها قدمتی دیرینه دارد، اما روش ها و ابزارهای ارتباط و تبادل در ظرف زمان دچار دگرگونی شگرف شده است. فینیقی ها حدود 2000 سال پیش از میلاد، در مبادله با مصریان چوب و الوار به آن ها می فروختند و گندم و پاپیروس از آن ها می خریدند. از همین

متن کامل…