خواص صوت‌ و رابطه آن با معماری

خواص صوت‌ و رابطه آن با معماری

میان هنرهای هفتگانه همواره رابطه ای نزدیک وجود داشته است، چنانکه موسیقیدانان علاقمند به نقاشی و طراحی مجسمه سازی و معماری در طول تاریخ کم نبوده اند. مشاهیری همچون لئوناردوداوینچی از جمله هنرمندانی بودند که علاوه بر آگاهی و مهارت بسیار در حوزه هنر از سایر علوم نیز سررشته داشته اند. امروزه فن و هنر

متن کامل…